Funcția de timp - studopediya

Baza conceptului unei funcții de timp este setat TÍR cu elemente t, numit set de cazuri de timp. Timpul are focalizare. dacă ÎT, și <. то момент предшествует моменту . т.е. Т – упорядоченное множество.funcție de timp f definește o mapare a punctelor setate în timp T într-o multitudine de numere reale R: f: T®R. Elementele sunt un cuplu f (t, x), x notate (t), unde tÎ T, xÎR. Fiecare astfel de pereche definește valoarea funcției la timpul t este denumit eveniment sau funcția valoarea instantanee. Funcții suplimentare de rafinare de timp asociate cu specificarea domeniului său, adică specii de T. Dacă T = R, adică t lua orice valoare reală între - ¥ la + ¥, atunci x (t) se numește o funcție de timp continuu. Ex.În practică, de multe ori utilizarea de restricție x (t) pentru un interval de timp limitat t1

Îngustarea funcția x (t), la un interval predeterminat pentru intervalul (t1. T2] se numește funcții segment x (t) și este notat. Ie.

În cazul în care setul T este un set de numere naturale, atunci se vorbește de o funcție cu timp discret. În acest caz, elementele setului T este notat cu n, astfel încât perechea x (n, x), de asemenea, notată [n] sau xn definește valoarea funcției la momentul n.